מחקרים

ההשפעה של טרלוקינומאב על מיקרוביום העור בדלקת עור אטופית

טיפול עם טרלוקינומאב מסייע בשיפור המגוון של המיקרוביום העורי בדלקת עור אטופית

17.05.2023, 14:34

דלקת עור אטופית מאופיינת על ידי דיסביוזיס מיקרוביאלי, הפרעה בוויסות החיסוני ומחסום עור לקוי. הדיסביוזיס המיקרוביאלי בדלקת עור אטופית כולל ירידה במגוון המונע בעיקר על ידי עלייה בשפע של סטפילוקוקוס אאורוס. טרלוקינומאב, טיפול המאושר לשימוש במבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה, מסייע בשיפור מחסום העור ושינויים במערכת החיסון על ידי פגיעה ספציפית ב-IL-13, אך השפעתו על המיקרוביום איננה ידועה עדיין. לכן, מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the American Academy of Dermatology הייתה לבחון כיצד משפיע טיפול עם טרלוקינומאב על המיקרוביום של העור על ידי בחינת נגעים עוריים של מבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה מהניסוי פאזה 3 ECZTRA1י(NCT03131648).

את המידע הקשור לבניית הפרופיל של המיקרוביום, שפע סטפילוקוקוס אאורוס וסמנים ביולוגיים העריכו החוקרים בתת-אוכלוסייה של משתתפי ניסוי ה-ECZTRA1. ההערכות כללו שפע סטפילוקוקוס אאורוס בתחילת המחקר ובשבוע 16, פרופיל מיקרוביום בתחילת המחקר ובשבועות 8 ו-16 ודגימות סרום לפני תחילת הטיפול ובשבועות 4, 8, 16, 28 ו-52.

תוצאות המחקר הראו כי טיפול עם טרלוקינומאב הוביל לעלייה במגוון המיקרוביאלי, לירידה בשפע של סטפילוקוקוס אאורוס ולעלייה בשפע של סטפילוקוקוס קואגולאז שלילי קומנסלי.

מחקר זה מוגבל בתוצאותיו כיוון שחסר מידע לגבי שפע סטפילוקוקס אאורוס בשבוע 8, קיים שוני באופן הדגימה בין משתתפים וייתכן ויש השפעה של טיפולים סיסטמיים נוגדי זיהומים. עם זאת, ממצאי המחקר מרמזים על כך שפגיעה ישירה ב-IL-13 בעזרת טיפול עם טרלוקינומאב יכולה להוביל באופן ישיר ובלתי ישיר לשיפור בדיסביוזיס המיקרוביאלי הנצפה בחולים עם דלקת עור אטופית.

מקור:

Beck LA, Bieber T, Weidinger S, Tauber M, Saeki H, Irvine AD, Eichenfield LF, Werfel T, Arlert P, Jiang L, Røpke M, Paller AS. Tralokinumab treatment improves the skin microbiota by increasing the microbial diversity in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis: Analysis of microbial diversity in ECZTRA 1, a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol. 2023 Apr;88(4):816-823. doi: 10.1016/j.jaad.2022.11.047. Epub 2022 Dec 5. PMID: 36473633.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  סטפילוקוקוס,  IL-13,  מיקרוביום,  טרלוקינומאב
תגובות