סקירה

קשר בצורת U בין ספירת אאזנופילים ובין חומרת ברונכיאקטזיות

ממצאי המחקר מצביעים על קשר משמעותי בצורת U בין ספירת אאזנופילים בדם ובין חומרת ברונכיאקטזיות והסיכון להתלקחויות נשימתיות, אשר היה בולט יותר בחולים עם רמת אאזנופילים נמוכה בדם

אאוזינופילים (מקור: ויקיפדיה)
אאוזינופילים (מקור: ויקיפדיה)

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי למרות קשר מוכח בין ספירת אאזנופילים בדם ובין חומרת אסתמה ומחלת ריאות חסימתית כרונית, הקשר עם ברונכיאקטזיות אינו מתועד היטב. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין ספירת אאזנופילים בדם ובין מספר וחומרת התלקחויות ואת התגובה לטיפול במשאפי קורטיקוסטרואידים בחולים עם ברונכיאקטזיות.

מחקר הפרוספקטיבי כלל 43 מרכזים שנכללו במאגרי Spanish Bronchiectasis Registry. החוקרים כללו חולים עם ברונכיאקטזיות מוכחות ומידע אודות ספירת אאזנופילים בדם, כאשר חלים עם אסתמה או טיפול כנגד אאזנופילים הוצאו מהמחקר. החולים סווגו לארבע קבוצות לפי רמות אאזנופילים בדם בעת הגיוס למחקר במצב-יציב: 1) ברונכיאקטזיות עם ספירת אאזנופילים נמוכה מאוד (פחות מ-50 אאזנופילים/מיקרוליטר); 2) ספירת אאזנופילים נמוכה (51-100 תאים/מיקרוליטר); 3) ספירת אאזנופילים תקינה (101-300 תאים/מיקרוליטר); או 4) ברונכיאקטזיות עם אאזנופיליה (מעל 300 אאזנופילים/מיקרוליטר).

998 חולים נכללו במחקר בסופו של דבר, מהם 123 חולים (13.3%) עם ספירת אאזנופילים נמוכה מאוד, 164 חולים (17.7%) עם ספירת אאזנופילים נמוכה, 488 חולים (52.6%) עם ספירת אאזנופילים תקינה ו-153 חולים (16.5%) עם אאזנופיליה.

מהנתונים עולה קשר בצורת U בין ספירת אאזנופילים בדם ובין חומרת ברונכיאקטזיות, הסיכון להתלקחויות נשימתיות, תפקוד ריאתי, פרופיל מיקרוביולוגי וטיפול במשאפי קורטיקוסטרואידים (היקף הטיפול היה גדול יותר בחולים עם ספירת אאזנופילים נמוכה מאוד לעומת חולים עם אאזנופיליה).

הטיפול במשאפי סטרואידים הפחית משמעותית את מספר וחומרת התלקחויות רק בחולים עם ברונכיאקטזיות וספירת אאזנופילים גבוהה מ-300 תאים/מיקרוליטר.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מצביעים על קשר משמעותי בצורת U בין ספירת אאזנופילים בדם ובין חומרת ברונכיאקטזיות והסיכון להתלקחויות נשימתיות, אשר היה בולט יותר בחולים עם רמת אאזנופילים נמוכה בדם. טיפול במשאפי סטרואידים הפחית את מספר וחומרת התלקחויות רק בחולים עם אאזנופיליה.

Chest, Apr 22, 2023

נושאים קשורים:  סקירה,  אאוזינופילים,  ברונכיאקטזיות
תגובות