סקירה

אטופיק דרמטיטיס מלווה בסיכון מוגבר לאוטם לבבי ותמותה מכל-סיבה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הסיכון לאוטם לבבי ותמותה מכל-סיבה בחולים עם אטופיק דרמטיטיס

אוטם לבבי
אוטם לבבי

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אטופיק דרמטיטיס הינה מחלת עור דלקתית כרונית המלווה בסיכון מוגבר למגוון מחלות נלוות. עם זאת, מחקרים קודמים העלו תוצאות סותרות באשר לסיכון לאוטם לבבי ותמותה בחולים עם אטופיק דרמטיטיס. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הסיכון לאוטם לבבי ותמותה מכל-סיבה בחולים עם אטופיק דרמטיטיס.

מחקר העוקבה הרטרוספקטיבי כלל 56,205 מבוגרים בגילאי 20 שנים ומעלה עם אטופיק דרמטיטיס וכ-3.8 מיליון ביקורות ללא המחלה העורית, אשר היו רשומים במאגר Korean National Health Service Database בין 2009 ועד 2016.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

הסיכון לאוטם לבבי היה גבוה יותר בחולים עם אטופיק דרמטיטיס (יחס סיכון מתוקן של 1.11, רווח בר-סמך 95% של 1.05-1.18). מניתוח הנתונים לפי חומרת המחלה העורית, בחולים עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה תועד סיכון גבוה יותר לאוטם לבבי (יחס סיכון מתוקן של 1.16, רווח בר-סמך 95% של 1.08-1.25), בהשוואה לאלו ללא מחלת העור.  הסיכון לתמותה מכל-סיבה היה מוגבר רק בחולים עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה (יחס סיכון מתוקן של 1.096, רווח בר-סמך 95% של 1.040-1.155) בהשוואה לאלו ללא אטופיק דרמטיטיס.

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי הסיכון המוגבר לאוטם לבבי תועד בנשים, מבוגרים ללא השמנה, לא-מעשנים, לא-סוכרתיים וללא דיסליפידמיה עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה לעומת אלו ללא המחלה העורית. סיכון מוגבר לתמותה מכל-סיבה תועד בחולים עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה לעומת ביקורות ללא מחלת העור בקרב מבוגרים בגילאי 60 שנים ומעלה ולא-מעשנים.  החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על סיכון מוגבר לאוטם לבבי ותמותה מכל-סיבה בחולים עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה. מהנתונים עולה כי גם ללא גורמי סיכון ידועים לאוטם לבבי ותמותה, בחולים עם המחלה העורית נדרש טיפול הולם ואיזון גורמי סיכון להפחתת הסיכון לאוטם לבבי ותמותה מכל-סיבה.

Allergy Asthma Immunol Res Sep 2023

נושאים קשורים:  סקירה,  אטופיק דרמטיטיס,  אוטם לבבי
תגובות