סקירה

מה בין נזלת ובין אורטיקריה?

ממצאי המחקר מעידים על קשר בין נזלת ובין אורטיקריה וקוראים לרופאים המטפלים בחולים אלו להכיר את הקשר בין נזלת ובין התסמינים העוריים

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי נזלת, בפרט נזלת אלרגית, ואורטיקריה הן הפרעות נפוצות מאוד ברחבי העולם. עם זאת, קיימת מחלוקת באשר לקורלציה בין נזלת ואורטיקריה ומטרתם כעת הייתה לבחון את הנושא.

החוקרים ערכו חיפוש בשלושה מאגרי ספרות רפואית לזיהוי מאמרים שפורסמו עד 11 בינואר, 2022 ובחנו את שיעורי הימצאות והקשר בין נזלת ובין אורטיקריה במסגרת מטה-אנליזה.

מהנתונים עולה כי שיעורי הימצאות אורטיקריה בקרב חולים עם נזלת עמדו על 17.6% (רווח בר-סמך 95% של 13.2-21.9%). שיעורי ההימצאות של נזלת עמדו על 31.3% (רווח בר-סמך 95% של 24.2-38.4%) בקרב חולים עם אורטיקריה, עם שיעורים שעמדו על 31.6% (רווח בר-סמך 95% של 7.4-55.8%) בחולים עם אורטיקריה אקוטית ועל 28.7% (רווח בר-סמך 95% של 20.4-36.9%) בחולים עם אורטיקריה כרונית.

מניתוח סטטיסטי עלה קשר מובהק סטטיסטית בין אבחנה של נזלת ובין אורטיקריה (יחס סיכויים של 2.67, רווח בר-סמך 95% של 2.625-2.715).

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על קשר בין נזלת ובין אורטיקריה וקוראים לרופאים המטפלים בחולים אלו להכיר את הקשר בין נזלת ובין התסמינים העוריים.

Allergy Asthm Proc, Nov 1, 2023

נושאים קשורים:  סקירה,  אורטיקריה,  נזלת אלרגית
תגובות