סקירה

עדויות חדשות תומכות ביעילות Azelastine Hydrochloride לטיפול בנזלת אלרגית כל-שנתית

ממצאי מחקר חדש על יעילות והבטחות של Azelastine Hydrochloride בריכוז 0.15% בטיפול בנזלת אלרגית כל-שנתית

05.01.2024, 11:51

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי Azelastine הינו אנטגוניסט סלקטיבי ל-H1 עם תכונות נוגדות-דלקת ומייצבות תאי מאסט, העשוי לשמש כחלופה לטיפול תוך-אפי בסטרואידים. מטרתם כעת הייתה לבחון את היעילות של פורמולה חדשה של Azelastine Hydrochloride בריכוז 0.15% לעומת פלסבו במינונים שני תרסיסים לכל נחיר פעמיים ביום לאורך ארבעה שבועות בחולים עם נזלת אלרגית כל-שנתית.  מדגם המחקר כלל 581 חולים שחולקו באקראי במסגרת מחקר כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, להשוואת Azelastine Hydrochloride בריכוז 0.10% (1,096 מק”ג ביום) ו-0.15% (1,644 מק”ג ביום) לעומת פלסבו בחולים עם נזלת כל-שנתית.

התוצא העיקרי היה השינוי מתחילת המחקר במדד rTNSS (או Reflective Total Nasal Symptom Score) לאורך כל 28 ימי המחקר עם Azelastine בריכוז 0.15%, שניתן במינון של שני תרסיסים לכל נחיר, פעמיים ביום, לעומת פלסבו. היעילות והבטיחות של Azelastine בריכוז 0.15% נבחנה אל מול פלסבו.   מהנתונים עולה כי השיפור בממוצע הריבועים הפחותים מתחילת המחקר במדדי rTNSS בבוקר ובערב היה מובהק סטטיסטית עם Azelastine בריכוז 0.15% (p=0.04) לעומת פלסבו. השיפור בממוצע הריבועים הפחותים מתחילת המחקר במדד rTNSS בבוקר ובערב יחדיו עמד על 4.10 יחידות עם Azelastine בריכוז 0.15% ועל 3.81 עם Azelastine בריכוז 0.10%.

באשר לתסמינים פרטניים, החוקרים מדווחים על שינוי מובהק סטטיסטית בממוצע הריבועים הפחותים (p=0.04) מתחילת המחקר עם Azelastine בריכוז 0.15% בהערכת ההשפעה על נזלת. שיפור מספרי נוסף תועד בהערכת גרד אפי, גודש אפי, נזלת ועיטוש, לעומת פלסבו.  לא תועדו מקרי תמותה או אירועים חריגים חמורים על-רקע תרופת המחקר.  החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר תומכים ביעילות ובטיחות Azelastine בריכוז 0.15% להקלה על תסמיני נזלת כל-שנתית.

Front Allergy, Oct 18, 2023

נושאים קשורים:  סקירה
תגובות