מחקרים

היעילות והבטיחות של upadacitinib בחולים עם אטופיק דרמטיטיס

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי upadacitinib הינה תרופה הנסבלת היטב בקרב מבוגרים ומתבגרים עם אטופיק דרמטיטיס בינוני-חמור

Upadacitinib, מעכב סלקטיבי הפיך של יאנוס קינאז (JAK), הינו בעל יעילות מוכחת לטיפול באטופיק דרמטיטיס (atopic dermatitis – AD) בינוני-חמור. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Allergy and Clinical Immunology ביקשו החוקרים להעריך את הבטיחות של upadacitinib בחולים עם AD בינוני-חמור.

מחקר זה כלל נתוני בטיחות משולבים של תקופת 16 השבועות האינבו- ביקורת של מחקר אחד בשלב 2b ו-3 מחקרים מתמשכים בשלב 3 (16 שבועות) ונתוני בטיחות ארוכי טווח של שלושת המחקרים על פני תקופת הארכת הטיפול. תופעות לוואי בנובעים מהטיפול (Treatment-emergent adverse events – TEAEs) הוצגו שיעורי תופעות לוואי מותאמים לחשיפה ל-100 שנות מטופל (Patient Years – PY). המחקר הנוכחי כלל סך של 2,485 חולים (333 מתבגרים), אשר טופלו עם Upadacitinib במינון 15 מ"ג (n = 1,239) או 30 מ"ג (n = 1,246) לזמן ממוצע של כשנה.

תוצאות המחקר הדגימו כי נתוני הבטיחות של כלל קבוצות הטיפול עם upadacitinib היו דומים. Upadacitinib נסבל היטב הן על ידי מבוגרים והן על ידי מתבגרים. TEAEs והפסקת הטיפול עקב תופעות לוואי דווחו בתדירות גבוהה יותר בקרב חולים שקיבלו מינון של 30 מ"ג (בהתאמה, 311.9 ו-5.7 אירועים ל-100 PY), וזאת בהשוואה לאלו אשר טופלו עם מינון של 15 מ"ג (בהתאמה, 274.6 ו-4.4 אירועים ל-100 PY). שיעורי תופעות הלוואי החמורות (15/30 מ"ג, 7.1/7.7 אירועים ל-100 PY) היו דומים בשתי הקבוצות. אקנה היוותה את תופעת הלוואי המדווחת השכיחה ביותר (15/30 מ"ג, 13.3/20.2 אירועים לכל 100 PY). שיעורי הזיהומים החמורים היו דומים בין קבוצות הטיפול. שיעורי אירועים קרדיווסקולריים חמורים ואירועים תרומבואמבוליים ורידיים שנרשמו עמדו על ≤0.1 אירועים לכל 100 PY. שיעורי הניאופלזמות הממאירות היו דומים לאלו של האוכלוסייה הכללית.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

מתוצאות מחקר זה עולה כי upadacitinib נסבל היטב והינו בטוח לטיפול, וזאת בקרב מבוגרים ומתבגרים עם AD בינוני עד חמור אשר טופלו במשך כשנה. בהשוואה לפרופיל הבטיחות הידוע של upadacitinib, לא נצפו תופעות לוואי חמורות חדשות.

מקור:

Guttman-Yassky E, Thyssen JP, Silverberg JI, Papp KA, Paller AS, Weidinger S, Chih-Ho Hong H, Hendrickson B, Dilley D, Tenorio AR, Ladizinski B, Chu AD, Liu J, Irvine AD. Safety of upadacitinib in moderate-to-severe atopic dermatitis: An integrated analysis of phase 3 studies. J Allergy Clin Immunol. 2023 Jan;151(1):172-181. doi: 10.1016/j.jaci.2022.09.023. Epub 2022 Oct 1. PMID: 36195170.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אטופיק דרמטיטיס,  אופדסיטיניב
תגובות