מחקרים

אימונותרפיה אלרגית מפחיתה את שיעור התלקחויות האסתמה

חולי אסתמה אלרגית עונתית ורב-שנתית אשר טופלו עם אימונותרפיה אלרגית הראו הפחתה מובהקת בשיעור ההתלקחויות. בנוסף, נמצאה ירידה גם בשיעור הזיהומים בדרכי הנשימה התחתונות

אסתמה אלרגית נקשרת עם סיכון מוגבר לזיהומים בדרכי הנשימה, ולהתלקחויות. עם זאת, עדיין לא ברור האם נטייה זו מותנת על ידי אלרגיה עונתית או רב-שנתית.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European Respiratory Journal', מטרת החוקרים הייתה להשוות בין אלרגיה רב-שנתית לאלרגיה עונתית כגורם סיכון לזיהומים בדרכי הנשימה התחתונות ולהתלקחויות בקרב חולי אסתמה. כמו כן, החוקרים בדקו האם ניתן להפחית את הסיכון על ידי אימונותרפיה אלרגנית (AIT).

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר פרוספקטיבי בהתבסס על מרשם נתונים לאומי בדנמרק, על מטופלים בני 18-44 אשר טופלו עם AIT בתקופה בין 1995-2014. בהתבסס על סוג ה-AIT ועל השימוש בתרופות לטיפול באסתמה, המטופלים חולקו לשתי תתי-קבוצות: אסתמה אלרגית רב-שנתית (PAA: perennial allergic asthma) לעומת אסתמה אלרגית שנתית (SAA: seasonal allergic asthma). המידע על אנטיביוטיקה כנגד זיהומים בדרכי הנשימה התחתונות (LRTI: lower respiratory tract infections) וסטרואידים פומיים להתלקחויות עבר אנליזה טרם התחלת ה-AIT (ליצירת בסיס מחקרי), וכן לאחר שלוש שנים מתום ה-AIT (במעקב).

החוקרים איתרו 2,688 חולי אסתמה אשר טופלו עם AIT. מתוכם, 1,249 הוגדרו כ-PAA ו-1,439 עם SAA. בבסיס, מטופלים עם SAA סבלו יותר מהתלקחויות, 23.8%, בהתאמה, 16.5% p=<0.001, אך לא נמצאו הבדלים ב-LRTI. במהלך תקופת המעקב שארכה שלוש שנים, נצפתה הפחתה מובהקת מאוד בשיעור ההתלקחויות, עם ירידה ממוצעת של 57% ב-PAA ו-74% ב-SAA. כמו כן, נצפתה ירידה מובהקת של שיעור ה-LRTI הן בקבוצת ה-PAA והן בקבוצת ה-SAA: ירידה של 17% ו-20%, בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי טיפול עם אימונותרפיה אלרגית מפחיתה ביעילות את הסיכון להתלקחויות ולזיהומים בדרכי הנשימה התחתונות בקרב חולי אסתמה אלרגית עונתית ורב-שנתית. אלרגיה רב-שנתית לא נראית כגורם סיכון חזק יותר לזיהומים בדרכי הנשימה ולהתלקחויות לעומת אלרגיה עונתית.

מקור:

Woehlk, C., Von Bülow, A., Ghanizada, M., Baastrup Søndergaard, M., Hansen, S., & Porsbjerg, C. (2022). Allergen immunotherapy effectively reduces the risk of exacerbations and lower respiratory tract infections in both seasonal and perennial allergic asthma: a nationwide epidemiological study. The European Respiratory Journal, 2200446.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  אימונותרפיה,  אלרגיה,  התקלחויות
תגובות