מחקרים

תסמונת סטיבנס ג׳ונסון המושרית על ידי מיקופלזמה

ישנם הבדלים משמעותיים בשיעור התמותה בין סטיבנס ג׳ונסון המושרה על ידי מיקופלזמה או תרופה

13.06.2022, 17:24

זיהום במיקופלזמה פנאומוניה קשור לשלל סיבוכים חוץ-ריאתיים כגון תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק אפידרמלי רעלני. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את ההבדל באפידמיולוגיה, מאפיינים קליניים ותוצאי מחלה בין תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק אפידרמלי רעלני המושרים על ידי תרופות או מיקופלזמה פנאומוניה.

במסגרת המחקר שממצאיו תוארו בעיתון Journal of the American Academy of Dermatology טיפלו החוקרים בכל המטופלים שהתייצגו במרכז הטיפול עם תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק אפידרמלי רעלני בין 2003 ו-2016 לפי פרוטוקול סטנדרטי. לאחר מכן בוצע ניתוח השוואתי בין אלו שאובחנו עם מיקופלזמה פנאומוניה לעומת קבוצת הביקורת שכללה את המטופלים שהיו שליליים למיקופלזמה פנאומוניה בסרולוגיה והייתה נוכחות של תרופה מוכרת אשר הוגדרה על ידי אלגוריתם הטיפול עם ציון מעל 5 לנמק אפידרמלי.

מתוך 180 המכרים של תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק אפידרמלי רעלני אשר טופלו במרכז המחקר, נמצא כי 6 היו חיוביים לסרולוגיה למיקופלזמה פנאומוניה ואלה הושוו לקבוצת ביקורת שכללה 71 מכרים של תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק אפידרמלי רעלני המושרה על ידי תרופות עם הערכת אלגוריתם של ציון גבוה מ-5 לתרופה הגורמת לנמק אפידרמלי. תוצאות המחקר הראו כי לא קיים הבדל מובהק במאפייני הבסיס של הקבוצות, בסיווג המחלה, בשטח פני הגוף המעורב ובהיקף המעורבות של הריריות. לעומת זאת, מצאו החוקרים הבדלים מובהקים בשיעורי התמותה בין קבוצת המטופלים החיוביים למיקופלזמה פנאומוניה וקבוצת הביקורת בעת השחרור (0% לעומת 22.5%; p<0.001) ולאחר שנה אחת של מעקב (0% לעומת 32.4%; p=0.002).

ממחקר זה עולה כי למרות שמחקרים אחרונים הראו כי תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק אפידרמלי רעלני המושרות על ידי מיקופלזמה פנאומוניה הן בעלות מורפולוגיה שונה ודורשות מערכת סיווג שונה, בניית מערכת שכזו דורשת מחקרים פרוספקטיביים גדולים.

מקור:

Liew Y. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.04.066

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת סטיבנס-ג'ונסון,  נמק,  מיקופלזמה,  ריריות
תגובות