מחקרים

מאפיינים קליניים וסוגי אסתמה בילדים פרואנים

רמות IL-4 ו-FeNO נמצאו קשורות לאסתמה אטופית במטופלים פרואנים

אסתמה מתוארת כמחלה הטרוגנית עם פנוטיפים ואנדוטיפים רבים. אפיון המחלה באופן זה סייע לפתח טיפולים ממוקדים וחדשים, בייחוד במטופלים עם אסתמה חמורה, אך עם זאת בפרו ישנו מידע מוגבל מאוד אודות שדה המחקר הזה. לכן, במחקר הנוכחי ניסו החוקרים לתאר את המאפיינים הקליניים ואת האנדוטיפים של מטופלים פרואנים עם אסתמה בינונית עד חמורה.

במסגרת המחקר ביצעו החוקרים ניתוח רטרוספקטיבי של 122 מטופלים בין גילאי 6-17 הסובלים מאסתמה בינונית עד חמורה שנכחו במרכז המחקר בין מרץ לדצמבר 2018. מידע שנאסף מהגיליונות האלקטרוניים של מטופלים כלל נתונים דמוגרפיים, גורמי סיכון, חומרת מחלת האסתמה, מידת השליטה באסתמה ונתוני מעבדה (תבחינים עוריים, רמות IgE, ספירת אאוזינופילים, פרקציית החנקן החמצני הננשף ורמות ציטוקינים).

ניתוח של הנתונים הדמוגרפיים הדגים כי 92 מטופלים (75.4%) היו גברים, 78 (63.9%) היו אטופיים, 117 (95.9%) סבלו מאסתמה בינונית והגיל הממוצע היה 8.17 (ס"ת – 4.96). תוצאות המחקר הראו כי במרבית המטופלים (66.3%) מחלת האסתמה לא הייתה בשליטה. האלרגן העיקרי שאותר בניתוח הנתונים היה דרמטופאגואידס פארינאה (Dermatophagoides pharinae) אשר אותר ב-58.2% מהמקרים. בקרב המטופלים האטופיים, נמצא כי 31 (39.7%) היו בעלי רקע של חשיפת האם לעישון במהלך ההריון, 67 (85.9%) סבלו מתחלואה במקביל בנזלת אלרגית ו-51 (65.38%) קיבלו טיפול עם סטרואידים סיסטמיים במהלך השנה האחרונה. כמו כן, בסקירת התיקים נמצא כי רק בקרב 59 מטופלים (48.3%) תועדו רמות ציטוקינים. ניתוח נתוני המעבדה הדגים פרקציית חנקן חמצני ננשף ממוצעת של 33.21 + 18.72 ורמות IL-4 ממוצעות של 2.6 + 3.89, כאשר היה הבדל מובהק בין מטופלים אטופיים למטופלים לא אטופיים (p<0.05).

ממחקר זה עולה כי פרקציית החנקן החמצני הננשף ו-IL-4 היו קשורים באופן מובהק לאסתמה אטופית במטופלים פרואניים וזאת בהתאם לאנדוטיפ של דלקת מסוג II. כוד נמצא כי פרקציית החנקן החמצני הננשף יכולה לשמש כאינדיקטור לדלקת מסוג II מטופלים פרואנים אסתמטיים. עם זאת, דרושים מחקרים נוספים על מנת להעריך את השימוש של תוצאות אלו בתהליך קבלת החלטות טיפוליות בקליניקה.

מקור:

Dionicio C. et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaci.2021.12.322

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  חנקן חמצני,  דלקת סוג 2
תגובות