מחקרים

ניבוי תמותה באמצעות שני מודלים במטופלים עם תסמונת סטיבנס-ג'ונסון

מודל ה-SCORTEN נמצא כי יעיל יותר לניבוי תמותה במטופלים עם תסמונת סטיבנס-ג'ונסון

08.11.2021, 15:48
תמותה. אילוסטרציה

מודל הגיל, ביקרבונט, סרטן, דיאליזה ו-10% משטח הגוף (ABCD-10) לניבוי סיכון הועלה לאחרונה כאפשרות לתחליף למודל SCORTEN המשמש לניבוי סיכון לתמותה בבי"ח במטופלים עם תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ונקרוליזיס אפידרמלי טוקסי. לעומת ה-SCORTEN, מודל ה-ABCD-10 מביא בחשבון היסטוריה של דיאליזה ונותן חשיבות להשפעה של סרטן על סיכויי התמותה. מטרת המחקר הייתה להעריך את יכולת ניבוי התמותה של מודל ה-ABCD-10 לזו של מודל ה-SCORTEN במרכז כוויות שלישוני גדול.

במסגרת המחקר בוצע ניתוח רטרוספקטיבי של 192 מטופלים עם תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ונקרוליזיס אפידרמלי טוקסי אשר אושפזו במרכז הכוויות North Carolina Jaycee בין ה-1 בינואר 2009 וה-31 בדצמבר 2019. את המידע אספו החוקרים באמצעות רשם הכוויות וסקירה ידנית של תיקי החולים. לאחר מכן העריכו החוקרים את ביצועי שני המודלים באמצעות רגרסיה לוגיסטית ומבחן הוסמר-למשואו.

תוצאות המחקר הדגימו כי אחוז התמותה הכולל עמד על 22% (43 מטופלים). עוד נמצא כי ל-9 (5%) מהמטופלים היה סרטן, ול-7 (4%) מטופלים הייתה היסטוריה של דיאליזה; עם זאת, נמצא כי שני אלה לא הדגימו קשר מובהק עם תמותה (p=0.11 ו-p=0.62, בהתאמה). כמו כן, נמצא כי מודל ה-SCORTEN כויל היטב וידע לנבא תמותה (p=0.82) לעומת מודל ה-ABCD-10 שלא הדגים טיב התאמה למודל הרגרסיה (p<0.001) במטופלים אלה. עם זאת, שני המודלים הדגימו יכולת סיווג טובה.

מחקר זה מדגים כי מודל ה-SCORTEN היה מודל מנבא טוב יותר ממודל ה-ABCD-10 בעוקבת מטופלים מצפון קרוליינה אשר קיבלה טיפול במרכז הכוויות השלישוני. עם זאת, גודל המדגם במחקר זה היה קטן וייתכן ומהווה מגבלה בהסקת המסקנות.

מקור: 

Duplisea M. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.04.082

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת סטיבנס-ג'ונסון,  גורמים מנבאים
תגובות