מחקרים

שינוי במרקרים מעבדתיים ופעילות דלקת עור אטופית בטיפול עם דופילומאב

נמצא קשר בין מרקרים מעבדתיים לפעילות דלקת עור אטופית המטופלת עם דופילומאב המעיד על יעילות הטיפול

מיקרוסקופ, בדיקת מעבדה (צילום: אילוסטרציה)

דופילומאב, נוגדן חד-שבטי הומני אשר חוסם את העברת הסיגנל של IL-4 ו-IL-13, מהווה טיפול יעיל במקרים של דלקת עור אטופית. במחקר קודם, הראו החוקרים כי השינוי של רמות thymus and activation-regulated chemokine (TARC) בסרום ומספר האאוזינופילים נמצא בקשר חזק לפעילות של דלקת עור אטופית. כמו כן, נמצא קשר חלש בין פעילות דלקת העור האטופית לשינוי ברמות ה-LDH ולא נמצא קשר בין השינוי ברמות IgE בסרום לשינוי בפעילות המחלה במטופלים שלא טופלו עם דופילומאב. מטרת המחקר הייתה להבהיר האם הקשר בין השינוי ברמות המרקרים לעיל ופעילות המחלה במטופלים שטופלו עם דופילומאב שונה מאלו שלא טופלו עם דופילומאב.

במסגרת המחקר נכללו 60 מטופלים עם דלקת עור אטופית אשר טופלו עם דופילומאב במרפאות חוץ. את הקשר בין ציון ה-EASI ורמות המרקרים המצוינים לעיל העריכו החוקרים באמצעות מודלים מעורבים כאשר EASI היה משתנה התגובה לטיפול, המרקרים שימשו כאפקטים קבועים והמטופלים שימשו כאפקט הרנדומלי.

תוצאות המחקר הדגימו כי השינוי של TARC ו-LDH בסרום נמצאו בקשר חזק עם רמות הפעילות של דלקת העור האטופית. מנגד, נמצא קשר בינוני בין פעילות דלקת העור האטופית והשינוי ברמות ה-IgE וקשר חלש בין פעילותה לשינוי במספר האאוזינופילים.

מחקר זה מדגים כי ישנם מרקרים יעילים להערכה של יעילות הטיפול בדלקת עור אטופית. עם זאת, לכל טיפול תרופתי ישנה השפעה על המשמעות של המרקרים המעבדתיים.

מקור: 

Mizuno M. et al. Australian Journal of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1111/ajd.13719

נושאים קשורים:  מחקרים,  דופילומאב,  דלקת עור אטופית,  EASI,  מרקרים
תגובות