מחקרים

האם יעילות הטיפול עם אומליזומאב באורטיקריה קשורה לפנוטיפ הבאזופילים?

החוקרים בחנו את הטיפול בעזרת אומליזומאב ב-CSU ומצאו כי הפנוטיפ התפקודי של הבאזופילים עשוי לנבא את יעילותו

המנגנונים שעומדים בבסיס הפתוגנזה של אורטיקריה ספונטנית כרונית (CSU) והשיפור שמושג תחת טיפול בעזרת אומליזומאב (omalizumab) אינם מובנים דיים.

במחקר שפורסם בכתב העת The Journal of Allergy and Clinical Immunology ביקשו החוקרים לבחון האם שיעורי ההפוגה הקלינית תואמים למאפיינים הבסייסיים של באזופילים, או לשיעור השינוי בתפקודים תלויי ה-IgE של באזופילים ו/או תאים דנדריטים פלסמציטואידים תחת טיפול עם אומליזומאב.

במחקר נכללו 18 מטופלים בוגרים הסובלים ממחלת CSU עיקשת שטופלו באומליזומאב במינון חודשי של 300 מ"ג למשך 90 יום. הנבדקים תיעדו ציוני פעילות אורטיקריה יומיים, והערכות קליניות שכללו דגימת דם בוצעו בתחילת המחקר ובימים 1, 3, 6, 10, 20, 30, 60 ו-90 לאחר תחילת הטיפול.

בתחילת המחקר, סווגו הנבדקים על פי הפנוטיפים התפקודיים של הבאזופילים, שנקבעו על פי שחרור ההיסטמין  in vitroבתגובה לנוגדני אנטי-IgE. המטופלים סווגו כמגיבים או לא מגיבים (CSU-responder [CSU-R], CSU-non-responder [CSU-NR]), וכן כבאזופניים (B) או לא באזופניים (NB).

בקרב המטופלים שסווגו כ-CSU-R/NB נצפה השיפור המהיר והמלא ביותר בתסמינים. ביום 6, בקרב המטופלים שסווגו כ-CSU-R/NB ו-CSU-NR/NB נמצא שחרור מוגבר של היסטמין מבאזופילים שהיה מתווך נוגדני IgE, שלא קיים מתאם עם שיפור בתסמינים. לעומת זאת, בקרב מטופלי CSU-NR/B השחרור מהבאזופילים לא השתנה במהלך הטיפול.

הקינטיקה של הירידה ב-IgE/FcεRI על פני שטח התאים הייתה דומה בכל שלוש הקבוצות הפנוטיפיות, והייתה בלתי תלויה בתזמון התגובה הקלינית. כמו כן, ירידה ב-IgE/FcεRI על פני השטח של תאים דנדריטים פלסמציטואידים ותגובות IFN-α המושרות על ידי TLR9 לא שיקפו שינוי קליני.

לסיכום, שינויים בשחרור היסטמין מבאזופילים המבוסס על IgE, בנוכחות IgE על פני שטח התא או ב-FcεRI אינם קשורים לקינטיקה ולשינוי של התסמינים הקליניים. ספירת רמת הבאזופילים הבסיסית והפנוטיפ התפקודי של באזופילים בהתאם לשחרור היסטמין, עשויים לחזות את רמת ההיענות לטיפול עם אומליזומאב.

מקור: 

Johal, KJ et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2021 Jun;147(6):2271-2280.e8.doi: 10.1016/j.jaci.2021.02.038.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלרגיה,  אורטיקריה,  באזופילים,  פנוטיפ,  היסטמין,  אומליזומאב
תגובות