מחקרים

Dupixent יעיל ובטוח לטיפול באטופיק דרמטיטיס בגיל המבוגר

הודגם כי Dupixent יעיל ובטוח לטיפול באטופיק דרמטיטיס בחומרה בינונית-קשה בחולים שגילם עולה על 65 שנים

09.06.2021, 14:37

במחקר איטלקי רטרוספקטיבי ורב-מרכזי שנערך בין יוני 2018 למרץ 2020, הודגם כי Dupixent יעיל ובטוח לטיפול באטופיק דרמטיטיס בחומרה בינונית-קשה בחולים שגילם עולה על 65 שנים. קריטריוני ההכללה העיקריים במחקר, מלבד הגיל, כללו ציון EASIי(Eczema Area and Severity score Index) השווה או גדול מ-24 והתוויית נגד, תופעות לוואי או כשלון טיפולי תחת טיפול בציקלוספורין.

במחקר השתתפו 105 חולים עם גיל ממוצע של 70.8 שנים (טווח 65-90 שנה). 27.6% מהמשתתפים סבלו מאטופיק דרמטיטיס מילדות והיתר אובחנו עם אטופיק דרמטיטיס אחרי גיל 18 שנים. התחלואה הנלווית הנפוצה ביותר בקרב המשתתפים הייתה ריניטיס (20% מהמשתתפים), אסתמה (18.1%), דלקת עיניים (11.4%) ואלרגיה למזון (4.7%).

תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול ב-Dupixent מוביל לשיפור מובהק וממושך במדדי EASI, P-NRS, S-NRSי(Pruritus and Sleep Numerical Rating Scales) ו-DLQIי(Dermatology Life Quality Index) לאחר 52 שבועות. השיפור בציון ה-EASI הממוצע היה 56% לאחר 16 שבועות טיפול, 83.9% לאחר 32 שבועות טיפול ו-87.2% לאחר 52 שבועות טיפול. כמו כן, הודגם שיפור באיכות חיים תחת הטיפול ב- Dupixent עם ירידה של 54.8% בציון DLQI לאחר 16 שבועות, ירידה של 72% בציון DLQI לאחר 32 שבועות וירידה מרשימה של 87% בציון DLQI לאחר 52 שבועות טיפול. יעילות הטיפול לא הייתה מושפעת מפנוטיפ המחלה. ממצאים אלה דומים לממצאים שהודגמו במחקר ה-CHRONOS.

תופעות הלוואי המתוארות במאמר היו קלות ברובן ושיעורן היה נמוך מזה שהודגם במחקרים אחרים. דלקת עיניים (דלקת הלחמית) אובחנה ב-13.3% מהמשתתפים (11.4% דווחו כבר בבייסליין. מקרה ראשון של דלקת עיניים אירע לאחר 12+/-6 שבועות בממוצע, עם רזולוציה עד שבוע 32 וטופל לרוב בסטרואידים טופיקליים או tacrolimus). תופעות לוואי אחרות כללו סומק (4.8%), תגובות באתר ההזרקה (5.7%), עייפות (2.9%) ואלופציה (1.9%). תופעות לוואי אשר הובילו להפסקת הטיפול לא נצפו באף מטופל.

ישנו מיעוט נתונים בנוגע לשימוש ב-Dupixent במבוגרים בני 65 שנים ומעלה. תוצאות המחקר מוגבלות בשל אופיו הרטרוספקטיבי ומספר  המשתתפים הנמוך. בכל זאת, החוקרים מסיקים כי Dupixent היא תרופה יעילה ובטוחה כטיפול ארוך טווח באטופיק דרמטיטיס בינונית עד קשה בחולים מעל גיל 65 שנה.

דופיקסנט 200 מ"ג / דופיקסנט 300 מ"ג

יש לעיין בעלון לרופא המעודכן כפי שאושר/עודכן בהתאם להוראות משה"ב.

מקור: 

Patruno C, et al. Dupilumab for Atopic Dermatitis of the Elderly (DADE) Study Group. Effectiveness and Safety of Long-Term Dupilumab Treatment in Elderly Patients with Atopic Dermatitis: A Multicenter Real-Life Observational Study. Am J Clin Dermatol. 2021 Mar 16. doi: 10.1007/s40257-021-00597-5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דרמטיטיס אטופית,  דופילומאב,  חולים מבוגרים