מחלות אלרגיות

חיסוני ילדות ואלרגיה: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה

חוקרים סבורים כי חיסוני ילדות אינם קשורים לסיכון מוגבר לפתח מחלות אלרגיות בעתיד

12.05.2021, 18:08
חיסונים לילדים. אילוסטרציה

בשל העלייה בשכיחות המחלות האלרגיות ברחבי העולם, שתואמת מבחינת זמנים לעלייה בשיעור חיסוני הילדות, ישנה השערה כי חיסוני ילדות עלולים להגביר את הסיכון לפתח מחלות אלרגיות. מטרת החוקרים הייתה למצות את הספרות הרלוונטית העוסקת בקשר בין חיסוני ילדים לאלרגיה.

החוקרים ערכו חיפוש במאגרי המידע הממוחשבים PubMed ו- EMBASE בין ינואר 1946 ועד ינואר 2018, של המונחים חיסון ואלרגיה. לאחר מכן, שני מחברים בחרו מאמרים על פי הקריטריונים להכללה. החוקרים ערכו מטה-אנליזה של השפעות אקראיות, על מנת למצוא את ההשפעות המצטברות מהעבודות השונות. בשל מספר לא מספק של פרסומים הומוגניים על חיסונים חדשים יחסית שלא היו קיימים מספיק זמן, החוקרים הגבילו את המטה-אנליזה לתוצאים אלרגיים לאחר מתן חיסון BCG (Bacillus Calmette-Guérin), חצבת או שעלת.

החוקרים מצאו בסך הכל 35 מאמרים המבוססים על מחקרי עוקבה ו-7 מאמרים המבוססים על ניסויים מבוקרים אקראיים, שעמדו בקריטריונים להכללה. הם דיווחו כי תחת הניסויים המבוקרים האקראיים, 2 עבודות הראו כי חיסון נגד ב-BCG בשלב מוקדם היה קשור לסיכון מופחת לפתח אקזמה (סיכון יחסי של 0.83, רווח בר-סמך 95%: 0.73-0.93, I2 = 0%), אך לא אלרגיה למזון או אסתמה. כמו כן, החוקרים לא מצאו קשר בין מתן החיסון לשעלת לבין תוצאים אלרגיים כלשהם, על סמך ניסוי מבוקר אקראי אחד. בקרב מחקרי העוקבה, החוקרים מצאו כי מתן של חיסון נגד חצבת בילדות, היה קשור לסיכון מופחת לפתח אקזמה (סיכון יחסי של 0.65, רווח בר-סמך 95%: 0.47-0.90, I2 = 0.0%), אסתמה (סיכון יחסי של 0.78, רווח בר-סמך 95%: 0.62-0.98, I2 = 93.9%) ולירידה דומה אך לא מובהקת סטטיסטית בסנסיטיזציה (סיכון יחסי של 0.78, רווח בר-סמך 95%: 0.61-1.01, I2 = 19.4%).

החוקרים הגיעו למסקנה כי אין ראיות לכך שחיסונים נפוצים בילדות קשורים לעלייה בסיכון לפתח מחלות אלרגיות בשלב מאוחר יותר. הם אף סבורים כי התוצאות מצביעות על כך שחיסונים נגד BCG וחצבת קשורים לסיכון מופחת לפתח אקזמה.

מקור:

Navaratna, S. et al. Allergy 2021; https://doi.org/10.1111/all.14771

נושאים קשורים:  מחלות אלרגיות,  חיסוני ילדים,  מחקרים
תגובות