CD83

CD83 תורם לחידוש הסבילות של מערכת החיסון בריריות דרכי הנשימה 

במחקר זה נמצא כי שימוש במנגנון של CD83 בדרכי הנשימה יכול לשמש לטיפול בהפרעות אלרגיות

12.04.2021, 09:06

המנגנון בו נוצרים תאי T רגולטוריים טרם הובהר. מחקרים שנערכו לאחרונו הראו ש-CD38 הוא בעל תפקודים רגולטוריים במערכת החיסון. המטרה של מחקר זה הייתה לחקור את התפקיד של CD38 ממקור אפיתליאלי בהשבת סבילות חיסונית בריריות דרכי הנשימה באמצעות השריית דיפרנציאציה של תאי טי רגולטוריים.

במסגרת המחקר הפיקו החוקרים אקסוזומים נושאי CD38 ואובאלבומין (OVA) מהאפיתל של דרכי הנשימה. החוקרים השתמשו במודל עכבר, באמצעותו בחנו את ההשפעה של האקסוזומים על דיכוי אלרגיה בדרכי הנשימה באמצעות יצירה של תאי T רגולטוריים. החוקרים הבחינו כי תאי אפיתל עכבריים של דרכי הנשימה ביטאו CD83, אשר ייצורו הוגבר באמצעות ליגנד CD40.

החוקרים הבחינו כי מחסור ב-CD83 בתאי אפיתל עיכב יצירה של תאי T רגולטוריים ברירית דרכי הנשימה. CD83 הגביר את הביטוי של גן 1 הקשור לפקטור הגדילה בטא בתאי T מסוג CD4+ על מנת לקדם ביטוי Foxp3. על פי החוקרים, חשיפה של תאי T מסוג CD4+ לאקסוזומים נושאי CD83/OVA הובילה להגברת הייצור של תאי T רגולטוריים אשר היו ספציפיים לאנטיגנים מסויימים. תוצאות המחקר הראו כי מתן אקסוסומים נושאי CD83/OVA דיכא יצירה של תגובה אלרגית בדרכי הנשימה.

החוקרים סיכמו כי תאי אפיתל בריריות דרכי הנשימה ביטאו CD83, אשר הינו חיוני לדיפרנציאציה של תאי T רגולטוריים ברירית דרכי הנשימה. כמו כן, מתן אקסוזומים נושאי CD83/OVA יכול להוביל לדיכוי של אלרגיה בדרכי הנשימה, מה שיכול לשמש לטיפול בהפרעות של אלרגיה בדרכי הנשימה.

מקור: 

Mo et. al (2021) Immunology DOI:https://doi.org/10.1111/imm.13317

נושאים קשורים:  CD83,  דרכי הנשימה,  אלרגיה,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
22.06.2021, 20:40

תחליטו : CD83 או CD38 ???