אספרגילוזיס ברונכופולמונרי אלרגי

אומליזומאב לטיפול באסתמה בקרב חולי סיסטיק פיברוזיס

מחקר זה הראה כי יש לשקול שימוש באומליזומאב בקרב חולי CF בוגרים עם אסתמה קשה או לטיפול ב-ABPA

חולי סיסטיק פיברוזיס (CF) עם אסתמה קשה לטיפול ואספרגילוזיס ברונכופולמונרי אלרגי (ABPA) מטופלים באומליזומאב (Omalizumab). למרות זאת, המידע לגבי יעילות ובטיחות הטיפול באוכלוסייה זו מוגבל.

מחקר זה בחן מטופלים שקיבלו אומליזומאב לאסתמה או ל-ABPA במרכז סיסטיק פיברוזיס למבוגרים בטורונטו, קנדה בין השנים 2005-2017. מחקר זה בדק את בטיחות ויעילות הטיפול ע"י ניתוח השינויים בערכים המוערכים של FEV1%י(FEV1pp) המקסימליים, השיפוע של הערכים והשינוי שלהם (variability) ע"י חישוב השטח מתחת לגרף (AUC). בנוסף, נבדק המינון המצטבר של סטרואידים סיסטמיים, מס' ימי השימוש באנטיביוטיקה תוך-ורידית ומס' ימי האשפוז לפני תחילת הטיפול ועד שנה לאחר תחילתו. מודל לינארי משולב-השפעות (Linear mixed effects model) שימש לחישוב השיפוע של FEV1pp והחוק הטרפזי לחישוב ה-AUC של גרף ה-FEV1pp.

24 חולים בסיסטיק פיברוזיס טופלו באומליזומאב, מתוכם 16 לאסתמה (59.3%) ו-11 עבור ABPAי(40.7%). אף אחד מהמטופלים לא פיתח תופעות לוואי משמעותיות הקשורות לאומליזומאב. בקרב המטופלים האסתמטים, הערך המקסימלי של FEV1pp השתפר עקב הטיפול באומליזומאב והמינון המצטבר בטיפול בסטרואידים סיסטמיים ירד. בקבוצת ה-ABPA, נצפה שיפור בשיעור הירידה של FEV1pp (בשיפוע) ובשינוי ב-AUC בקרב המטופלים באומליזומאב. בחולי ABPA, מינון הסטרואידים הסיסטמיים המצטבר לא היה שונה באופן מובהק, אך 4 מטופלים (36%) הפחיתו את המינון שלהם ביותר מ-50% בהשוואה למצב לפני הטיפול. ימי השימוש באנטיביוטיקה תוך ורידית וימי האשפוז לא היו שונים באופן מובהק לפני ובמהלך הטיפול באומליזומאב.

מסקנת המחקר היא כי כדאי לשקול שימוש באומליזומאב בקרב חולי סיסטיק פיברוזיס מבוגרים עם אסתמה קשה או לטיפול ב-ABPA. נראה כי יש צורך במחקרים בקנה מידה גדול יותר כדי לזהות מאפיינים הקשורים לתגובה לטיפול באומליזומאב.

מקור:

Koutsokera, A. et al. (2020) Journal of Cystic Fibrosis. 19(1):119-124.

נושאים קשורים:  אספרגילוזיס ברונכופולמונרי אלרגי,  אסטמה,  סיסטיק פיברוזיס,  אומליזומאב,  ריאות,  מחלות דרכי אוויר,  אסטמה קשה לטיפול,  מחקרים
תגובות