אנפילקסיס

האם טיפול עם חסמי בטא או מעכבי אנזים המהפך מעלים את הסיכון לתגובה אנפילקטית לחומר ניגוד?

החוקרים בדקו את התדירות והחומרה של תגובות אנפילקטיות לחומר ניגוד בזמן צנתור לבבי בקרב מטופלים הנוטלים חסמי בטא או מעכבי אנזים המהפך בהשוואה לקבוצת ביקורת והסיקו כי אין צורך להשהות את הטיפול בתרופות אלה טרם הפעולה

צנתור (צילום: אילוסטרציה)

טיפול עם חסמי בטא (BBs - β-Adrenergic blockers) נמצא קשור לסיכון מוגבר לתגובה אנפילקטית (AR – anaphylactic reaction) קשה בעקבות חשיפה לחומר ניגוד. עם זאת, הקשר נצפה בשימוש עם חומר ניגוד במתן תוך ורידי, לפני שהיה מקובל להשתמש בחומר ניגוד עם אוסמולריות נמוכה, מעכבי אנזים המהפך (ACE-Is – angiotensin-converting enzyme-inhibitors) וב-BBs סלקטיביים ללב.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הסיכון ל-AR במהלך צנתור לבבי (CC – Cardiac catheterization) בהקשר של חשיפה ל-BB או ל-ACE-I.

החוקרים איתרו מטופלים שחוו תגובות קשות במהלך CC בין ינואר 2004 לדצמבר 2013. החוקרים התאימו נבדקי ביקורת ביחס של 1 או 2 לכל אחד מהמקרים. בהמשך, הם ניתחו את שיעורי ה-AR בהקשר של משתנים דמוגרפיים, חשיפה לתרופות (BBs,יACE-Is, חסמי רצפטור אנגיוטנסין ואספירין), ומחלות רקע: מחלות קרדיווסקולריות, אסתמה ואטופיה.

החוקרים ניתחו 71,782 צנתורי לב, וזיהו 70 מטופלים שהגיבו באופן קשה, כאשר 46 מתוכם (0.06%) התאימו לקריטריונים של AR. מתוך המקרים, 35 הוגדרו כ-AR ברמה קלה-בינונית ו-11 מקרים כ-AR קשה (0.015%). החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים בגיל (61.3% בהשוואה ל-61.5%), במין (63% בהשוואה ל-64% גברים), בשיעור המחלות הקרדיווסקולריות (78% בהשוואה ל-93%) ובחשיפה ל-BBsי(46% בהשוואה ל-51%; BBs סלקטיביים ללב: 77% בהשוואה ל-80%) ול-ACE-Is (37.0% בהשוואה ל-37.2%) בין קבוצת המקרים לקבוצת הביקורת.

תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית הרב משתנית חשפו כי לא נמצא קשר בין חשיפה ל-BB לבין תדירות גבוהה יותר של ARי(P=0.35) או לחומרה של ARי(P=0.40). כמו כן, הם מצאו כי לא BBs סלקטיביים ללב (P=0.2) ולא BBs לא סלקטיביים ללב (P=0.5) השפיעו על חומרת ה-AR. עוד נמצא, כי ל-ACE-Is לא הייתה השפעה על תדירות ה-ARי(P=0.35) או על חומרת ה-ARי(P=0.14). החוקרים מצאו קשר בין תדירות נמוכה יותר של AR לבין מחלות קרדיווסקולריות (P=0.01).

החוקרים הסיקו כי תוצאות מחקר החתך הנוכחי הראו כי AR קשה היא תופעה נדירה. כמו כן, הם סברו כי אין קשר מובהק בין חשיפה ל-BBs או ל-ACE-Is לבין התדירות או החומרה של AR. עם זאת, מרבית ה-BBs שנבדקו במחקר היו סלקטיביים ללב. על כן, החוקרים סברו כי הממצאים מראים שאין צורך להשהות את הטיפול עם BB או ACE-I לפני ביצוע CC.

מקור: 

Smith, M.A. et al. (2020) The Journal of Allergy and Clinical Immunology 8,6.

נושאים קשורים:  אנפילקסיס,  חומר ניגוד,  צנתור לבבי,  חסמי בטא,  מעכבי אנזים המהפך,  מחקרים
תגובות