מחקרים

האם ניתן למנוע תגובת רגישות-יתר חוזרת לחומר ניגוד מבוסס-יוד בעזרת תבחין עורי?

במחקר זה נדגמו כמה עשרות מטופלים שחוו בעבר תגובת רגישות-יתר לחומר ניגוד על-בסיס יוד, ובוצע להם תבחין עורי עם מספר חומרי ניגוד בכדי להבין אם יש קשר בין תוצאות התבחין לבין תגובה חוזרת לחשיפה ממשית לחומר ניגוד

תגובות רגישות-יתר לחומר ניגוד על-בסיס יוד מהוות סוגיה קלינית עקבית, לאור השימוש המוגבר בטומוגרפיה ממוחשבת. במקביל לראיות המצביעות על המנגנונים האלרגיים שבבסיס התופעה, נערכו מחקרים בנוגע לתבחיני עור העושים שימוש בחומר ניגוד על בסיס יוד.

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את התבחין התוך-עורי ככלי למניעת תגובות חוזרות של רגישות-יתר לחומר ניגוד מבוסס-יוד, בקרב מטופלים בעלי רקע של תגובה קודמת לחומר ידוע.

במחקר נכללו שישים ותשעה מטופלים שחוו תגובות רגישות-יתר מיידיות לחומר ניגוד מבוסס-יוד. כל המטופלים עברו תבחין תוך-עורי עם 7 חומרי ניגוד מבוססי-יוד שונים, לרבות חומר-הניגוד שהביא לתגובה. החוקרים ניתחו את הנתונים הקליניים של 38 מטופלים שנחשפו מחדש לחומר ניגוד מבוסס-יוד, שקובצו בעזרת תוצאות התבחינים התוך-עוריים שביצעו, לחומר המקורי שגרם לתגובה.

ל-38 מטופלים היו תוצאות חיוביות בתבחין התוך-עורי שבו ניתן החומר הגורם המקורי, בעוד ש-31 מטופלים היו שליליים לתבחין. 16 מטופלים שהיו חיוביים לתבחין, ו-22 מטופלים שהיו שליליים לתבחין, נחשפו בהמשך לחומר ניגוד מבוסס-יוד. בקבוצה שהייתה חיובית לתבחין, 4 מתוך 5 מטופלים שנחשפו בהמשך לחומר ניגוד שהביא לתגובה חיובית בתבחין העורי, שוב חוו תגובה של רגישות-יתר. כשהמטופלים נחשפו לחומר ניגוד שלא הביא לתגובה בתבחין העורי כאפשרות חלופית, לא נצפו תגובות של רגישות-יתר. בקבוצה שהייתה שלילית לתבחין העורי, חומרי ניגוד שהביאו לתגובה חיובית בתבחין לא עוררו תגובות של רגישות-יתר, בעוד ש-2 מטופלים שנחשפו לחומרי ניגוד שהיו שליליים בתבחין הציגו תגובות של רגישות-יתר.

החוקרים הסיקו שכאשר התוצאות של התבחין התוך-עורי חיוביות לחומר ניגוד מבוסס-יוד שהביא לתגובה המקורית, נדרשים תבחינים נוספים עם חומרי ניגוד אחרים על-מנת לבחור חלופה בטוחה. באם תוצאות התבחין התוך-עורי שליליות לחומר הניגוד שגרם לתגובה המקורית, תבחינים נוספים עלולים שלא לסייע בבחירת חלופה בטוחה.

מקור: 

Kwon, OY. et al. (2019). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 7(8):2707-2713  

נושאים קשורים:  מחקרים,  חומר ניגוד על-בסיס יוד,  תגובת רגישות-יתר,  תבחין תוך-עורי
תגובות