אקזמה אטופית

מהם שיעורי הדיווח על אקזמה אטופית בגילאי הבגרות?

מחקר חתך זה התבסס על שתי אוכלוסיות עוקבה בריטיות גדולות, וניסה לתאר את שיעורי הדיווח העצמי על תסמיני אקזמה אטופית מהלידה ועד אמצע הבגרות, וכן לבחון גורמים הקשורים לתקופת הופעת המחלה

הופעת המחלה גרב (אקזמה) אטופית תוארה בעיקר בילדות המוקדמת, ועדיין קיימת מחלוקת בנוגע לתדירות ולמאפיינים של מחלה זו כאשר היא מופיעה אצל מבוגרים.

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע את החלק היחסי של המשתתפים שדיווחו על תסמיני אקזמה אטופית מהלידה ועד אמצע גילאי הבגרות, ולבחון את הגורמים הדמוגרפיים, החיסוניים, והגנטיים הקשורים לתקופה בה הופיעו התסמינים.

מחקר אורך זה התבסס על נתונים מ-2 מחקרי עוקבה לאומיים מייצגים ומבוססי קהילה מהממלכה המאוחדת: מחקרי העוקבה הבריטיים מהשנים 1958 ו-1970. המשתתפים היו תחת מעקב מהלידה ועד גילאי 42-50. התוצא הראשי היה תקופת הגיל בה דווח עצמאית על התחלת תסמיני אקזמה אטופית, בהתבסס על פעולות חוזרות (Repeated Measures) של דיווח עצמי על אקזמה אטופית בשתי תקופות הסקר.

שיעורי השכיחות השנתית של אקזמה אטופית נעו בין 5% ל-12% בשתי אוכלוסיות המחקר, שכללו יותר מ-17,000 משתתפים שכל אחד מהם היה תחת מעקב מהלידה ועד גילאי הביניים. לא נצפתה מגמה ברורה בשכיחות לפי גיל, ובקרב מבוגרים שדיווחו על אקזמה אטופית פעילה במהלך שנה נתונה, רק ל-38% הייתה התחלת תסמינים שדווחה בילדות. בהשוואה בין משתתפים שאצלם האקזמה החלה בילדות לבין משתתפים שסבלו ממחלה שהחלה בבגרות, האחרונים היו בסבירות גבוהה יותר נשים, תושבי סקוטלנד או צפון אנגליה, ממעמד כלכלי-חברתי נמוך יותר בילדות, מעשנים בגילאי הבגרות, ופחות סביר שהיו בעלי רקע של גנחת הסימפונות (אסתמה). בתת-ניתוח של נתונים ממחקר העוקבה משנת 1958 בלבד, מוטציות גנטיות שבעבר קושרו לאקזמה אטופית, לרבות מוטציות חוסר תפקוד של הגן המקודד לחלבון פילאגרין (Filaggrin -יnull mutations), ונוגדני IgE סגוליים לאלרגנים היו שכיחים יותר בקרב חולי אקזמה אטופית שהופיעה בילדות.

החוקרים הסיקו ששיעורי האקזמה האטופית בדיווח עצמי נותרו גבוהים לאחר הילדות, ושלאקזמה אטופית המופיעה בגילאי הבגרות יש קשרים שונים לגורמי סיכון ביחס למחלה המופיעה בילדות.

מקור: 

Abuabara, K. et al. (2019). Journal of Allergy and Clinical Immunology. doi: 10.1016/j.jaci.2019.05.040

נושאים קשורים:  אקזמה אטופית,  מחקרים
תגובות