HIV

המאפיינים הייחודיים של תאי הרג טבעי (NK) בילדים המטופלים ב-HIV

מחקר מבוקר זה בדק האם לתאי הרג טבעי של ילדים עם זיהום HIV הנמצאים תחת טיפול, יש מאפיינים תפקודיים ומולקולריים מסוימים ביחס לילדים בריאים, וביחס לילדים שנחשפו לנגיף אך לא היו תחת טיפול

תאי HIV בדם. הדמייה
תאי HIV בדם. הדמייה

ידוע שזיהום כרוני בנגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV) יוזם פיזור וחלוקה מחודשים ושינוי ברמת התפקוד של תאי הרג טבעי (Natural killer [NK] cells). הודות לשיפור בטיפול נוגד השעתוק לאחור של הנגיף, ישנו מספר הולך ועולה של מתבגרים ומבוגרים צעירים ברחבי העולם החיים עם זיהום HIV מלידה.

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע כיצד תתי-סוגים שונים מבחינה תפקודית ופנוטיפית של תאי הרג טבעי משתנים בקרב ילדים הנמצאים תחת טיפול.

אולוכסיות תאי הרג טבעי הושוו בין 3 קבוצות: קבוצת ביקורת של ילדים  ללא חשיפה או זיהום HIVי(29 משתתפים, גילאי 5-19 שנים), קבוצת ילדים עם חשיפה ל-HIV אך ללא זיהום (23 משתתפים, גילאי 3-19 שנים), וקבוצת ילדים עם זיהום HIVי(25 משתתפים, גילאי 3-19 שנים). ההשוואה בוצעה בעזרת אפיון תאים רב-מדדים ומבוסס זרימה (Multiparametric flow cytometry).

למרות שלא נמצאו הבדלים ברוב הסמנים של תאי הרג טבעי, נצפה ביטוי תדיר יותר של קולטני הפעלה (NKp46, DNAX accessory molecule-1, NKG2C) וקולטני גירוי (CD2, CD11c) על גבי תאי הרג טבעי בקרב מטופלים עם זיהום HIV, ביחס לקבוצת הביקורת. באופן מעניין, ההבדלים היו קטנים יותר בין הילדים עם הזיהום לבין הילדים שנחשפו אך לא היו עם זיהום. בנוסף, נראו יחסי גומלין הפוכים בין היחס שבין תתי-סוגים של תאי T (יחס CD4\CD8 המהווה סמן להתקדמות המחלה), לבין תדירות הביטוי של הקולטנים CD11c ו-NKG2C והגברת הביטוי של הקולטן CD69 כתגובה לגירוי, בקרב מטופלים עם זיהום HIV.

החוקרים סיכמו באומרם שאצל ילדים עם זיהום HIV המטופלים עם נוגדי שעתוק לאחור של הנגיף, קיימת תבנית ביטוי מתמדת של תאי הרג טבעי התואמת הפעלה כרונית שלהם. תבנית ביטוי זו קשורה ליחס CD4\CD8 הנמצא בירידה. עוד נמצא שיחס CD4\CD8 נמוך קשור לרמות בסיס גבוהות יותר של האנזים Granzyme Bי(P=0.0068, מדד R2 להערכת השונות המוסברת= 0.29), וליכולת גבוהה יותר של שחרור גרנולות (P=0.022, מדד R2 להערכת השונות המוסברת= 0.22) בתאי הרג טבעי שעברו גירוי. לכן, לתאי הרג טבעי של ילדים עם זיהום HIV הנמצאים תחת טיפול יש יכולת תפקודית נמוכה יותר ותבנית ביטוי תואמת הפעלה שמבחינה ילדים אלה מילדים שלא סובלים מהזיהום.

מקור: 

Mahapatra, S. et al. (2019). Journal of Allergy and Clinical Immunology. 144(1):294-303

נושאים קשורים:  HIV,  נגיף הכשל החיסוני האנושי,  תאי הרג טבעי,  מחקרים
תגובות