אומליזומאב

טיפול ארוך-טווח באומליזומאב לחולי אסתמה שומר על יעילות לאורך זמן

מחקר XPORT שנערך בחולי אסתמה המטופלים באומליזומאב לטווח ארוך מצא כי הטיפול ממשיך להיות יעיל גם זמן רב לאחר תחילתו וכי החולים הנוטלים אותו נמצאים בסיכון מופחת להתלקחויות אסתמה

שימוש נכון במשאף (אילוסטרציה)
שימוש נכון במשאף (אילוסטרציה)

מחקר XPORTי(Evaluating the Xolair Persistency Of Response After Long-Term Therapy) היה מחקר הפסקת-טיפול (withdrawal study) אקראי, כפול-סמיות ומבוקר-פלצבו, בו השתתפו חולים עם אסתמה מתמשכת בחומרה בינונית עד גבוהה שהיו מטופלים באומליזומאב (Xolair) לאורך זמן.

176 חולים הוקצו באופן אקראי לשתי קבוצות – 88 חולים המשיכו בטיפול עם אומליזומאב באותו מינון ו-88 חולים הפסיקו את הטיפול ועברו לקבל פלצבו, והחוקרים ביצעו מעקב אחר כל החולים פעם ב-4 שבועות במשך שנה אחת. התוצא העיקרי במחקר היה התלקחות חמורה של אסתמה על פי הפרוטוקול, והתוצא המשני היה משך הזמן עד להתלקחות החמורה הראשונה על פי הפרוטוקול. תוצאים מגששים (exploratory outcomes) כללו שינויים בציוני שאלון השליטה באסתמה (Asthma Control Questionnaire) ובדיקת השליטה באסתמה (Asthma Control Test).

בהשוואת תוצאות המעקב של שתי הקבוצות, החוקרים מצאו כי בקבוצה שהמשיכה את הטיפול באומליזומאב היו יותר נבדקים ללא התלקחויות (67.0%) על פי הפרוטוקול לעומת קבוצת הפלצבו (47.7%), כאשר ההבדל היה מובהק מבחינה סטטיסטית. הפרש מוחלט של 19.3% (רווח בר-סמך 95%: 5.0%-33.6%) מייצג הפרש יחסי של 40.1%. ניתוח של משך הזמן עד להתלקחות הראשונה על פי הפרוטוקול הראה תבנית התלקחויות שונה באופן מובהק בין הקבוצות, בהתאמה לתוצאה העיקרית שלעיל. לנבדקים שהמשיכו טיפול באומליזומאב הייתה שליטה טובה יותר באסתמה באופן מובהק (השינוי הממוצע בציון של בדיקת השליטה באסתמה, מנקודת ההתחלה ועד שבוע 52, היה -1.16 [סטיית תקן: 4.14] בקבוצה שהמשיכה טיפול באומליזומאב לעומת -2.88 [סטיית תקן: 5.38] בקבוצת הפלצבו, P = 0.0188; השינוי הממוצע בציון של שאלון השליטה באסתמה היה 0.22 [סטיית תקן: 0.66] בקבוצה שהמשיכה טיפול באומליזומאב לעומת 0.63 [סטיית תקן: 1.13] בקבוצת הפלצבו, P = 0.0039).

עוד צויין כי הפסקת הטיפול באומליזומאב נקשרה לעלייה ברמות IgE חופשי ולעלייה בביטוי קולטן IgE בעל זיקה גבוהה (high-affinity IgE receptor) על גבי באזופילים. לא צוינו חששות בטיחות כלשהם.

לסיכום, מחקר XPORT הראה כי טיפול באומליזומאב ממשיך להיות יעיל גם זמן רב לאחר תחילתו, על פי תוצאות של שליטה משופרת בתסמינים וסיכון מופחת להתלקחויות של אסתמה בחולים הממשיכים טיפול באומליזומאב.

מקור:

Ledford D, Busse W, Trzaskoma B, et al. A randomized multicenter study evaluating Xolair persistence of response after long-term therapy. J Allergy Clin Immunol. 2017;140(1):162-169.e2.

נושאים קשורים:  אומליזומאב,  אסתמה,  התלקחויות,  IgE,  פלצבו,  מחקרים
תגובות